Info en contactgegevens

Hoe wij werken

Als fokker werken wij er hard aan om onze pups de beste start te geven die ze verdienen. Wij zorgen ervoor dat beide ouderdieren zijn onderzocht op afstamming, gedrag en gezondheid. Daarmee voldoen we aan alle eisen zoals die zijn gesteld door de Nederlandse Labrador Vereniging en door de Raad van beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Onze pups groeien op in huiselijke kring. Zo komen ze in aanraking met geluiden van radio, tv en de stofzuiger. Doordat de werpkist in onze woonkamer staat kunnen we nauwlettend volgen hoe het gaat met zowel pups als moederhond. Daarnaast wegen we de pups elke dag op een vast tijdstip, om zo de groei van elke pup afzonderlijk te controleren. Vanaf de 3e week laten we de pups wennen aan vaster voedsel.

Omdat pups de eerste weken erg kwetsbaar zijn, en we ook de moederhond niet willen verontrusten met vreemde mensen, laten we pas na 4 weken bezoek toe. We gunnen de pups alle rust om goed te groeien.

Wij vinden het belangrijk dat onze pups in een omgeving komen waarin zij passen. Het zijn van nature intelligente honden, die voldoende beweging en uitdaging nodig hebben. Bij voorkeur zien wij onze pups opgroeien in een gezin waar er actief mee gaat worden getraind. Te denken valt bijvoorbeeld aan jachttraining, speurwerk of andere trainingsvormen waarbij ze veel uitdaging ondervinden. We besteden daarom veel aandacht aan het goed matchen van een pup en de nieuwe eigenaar.

Al onze pups worden geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied. Tegelijk met het chippen wordt er dna afgenomen, waarmee de afstamming wordt gecontroleerd. Kopers krijgen naast de stamboom een paspoort en uitgebreid informatieboekje met gegevens over de ouderdieren en tips voor een gezonde groei.

Heeft u interesse in een pup van ons?

Op onze puppy pagina plaatsen wij alle nieuws over nestplanning, nestaankondiging of geboortebericht.  U kunt hier ook onze eerdere nestjes vinden.

Onze contactgegevens

Heeft u vragen voor ons, stuur dan een berichtje naar mhvaneck@hotmail.com.

Handige links: