Info en contactgegevens

Hoe wij werken

Als fokker werken wij er hard aan om onze pups de beste start te geven die ze verdienen. Wij zorgen ervoor dat beide ouderdieren zijn onderzocht op afstamming, gedrag en gezondheid. Daarmee voldoen we aan alle eisen zoals die zijn gesteld door de Nederlandse Labrador Vereniging en door de Raad van beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Wij vinden het belangrijk dat onze pups in een omgeving komen waarin zij passen. Het zijn van nature intelligente honden, die voldoende beweging en uitdaging nodig hebben. Bij voorkeur zien wij onze pups opgroeien in een gezin waar er actief mee gaat worden getraind. Te denken valt bijvoorbeeld aan jachttraining, speurwerk of andere trainingsvormen waarbij ze veel uitdaging ondervinden. We besteden daarom veel aandacht aan het goed matchen van een pup en de nieuwe eigenaar.

Heeft u interesse in een pup van ons?

Op onze puppy pagina plaatsen wij alle nieuws over nestplanning, nestaankondiging of geboortebericht.  U kunt hier ook onze eerdere nestjes vinden.

Onze contactgegevens

Heeft u vragen voor ons, stuur dan een berichtje naar mhvaneck@hotmail.com.

Handige links: